Menu
   
Serologie
Home > Laboratorium > Serologie
view

Serologie

Op de afdeling serologie vindt bloedonderzoek plaats. Het bloed wordt onderzocht op de hoeveelheid antistoffen, bloedgaswaardes (oa CO2) en hematologische parameters (oa het aantal rode en witte bloedcellen). De hoeveelheid antistoffen in bloed worden met behulp van ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) bepaald.
Door de hoeveelheid antistoffen te bepalen is het mogelijk aan te tonen of een diersoort een ziekte draagt, een enting goed is aangeslagen of er geënt moet worden tegen een bepaalde ziekte.

 

Onder andere de volgende bepalingen worden uitgevoerd door middel van ELISA:

•Progesteron
•Mycoplasma gallisepticum/synovia HS (Mg/MS)
•Avian Encephalomyelitis virus (AE/trilziekte)
•Aviaire Influenza Virus (AI)
•Infectious Bursal Disease (IBD/gumboro)
•Bepaling van ent tijdstip voor Gumboro
•Infectious Bronchitis Virus (IBV)
•Avian Reo Virus (REO)