Menu
   
Bedrijfsbegeleiding
Home > Pluimvee > Bedrijfsbegeleiding
view

Bedrijfsbegeleiding

Bedrijfsbegeleiding omvat onder andere:
•    veterinaire zorg in het geval van ziektes
•    het begeleiden, uitvoeren en controleren van vaccinaties
•    het uitvoeren van monsternames
•    advisering aangaande entschema’s
•    advisering omtrent management en hygiëne
De invulling van deze begeleiding is per bedrijf en per deelsector maatwerk en wordt in samenspraak met de pluimveehouder of organisatie afgestemd.