Menu
   
Microbiologie
Home > Laboratorium > Microbiologie
view

Microbiologie

Door algemeen microbiologisch onderzoek (ook wel klassieke microbiologie genoemd) tonen we pathogene (ziekmakende) bacteriën aan.

Er wordt gebruik gemaakt van selectieve media en microscopisch onderzoek.
Voor determinatie gebruiken we biochemische testen.

Om te bepalen voor welke antibiotica de bacterie gevoelig is, wordt er een antibiogram ingezet. Hierdoor kan een dierenarts zeer gericht en effectief antibiotica toepassen.
De bacteriologie kan verder worden onderverdeeld in:

Kwalitatieve microbiologie

• Salmonella onderzoek
• Campylobacter onderzoek
• Enterococcen onderzoek
• Gisten/schimmel onderzoek

 

Kwantitatief

• Kiemtelling water
• Kiemtelling brij- en voermonsters
• Hygiënogrammen

 

Wilt u als veehouder door het laboratorium een onderzoek laten verrichten kunt u met deze link een inzendformulier downloaden en met het monstermateriaal meesturen.