Peter van Oijen
Erkend Keuringsdierenarts Paard

Peter van Oijen is in 1985 afgestudeerd als dierenarts in Utrecht. Vanaf 1992 is hij in Someren werkzaam. Hij houdt zich vooral bezig met keuringen, kreupelheden en blessure preventie/begeleiding van sportpaarden.

Behandeling en revalidatie van peesblessures zijn een belangrijk deel van zijn werk. Peter is bijzonder geïnteresseerd in de röntgenologie en echografie.
Voorts is hij veterinair adviseur van een verzekerings- maatschappij.


Edwin Enzerink
Dipl. ECVS
Erkend Keuringsdierenarts Paard

In 1996 is Edwin Enzerink afgestudeerd als dierenarts in Utrecht. Tot 2000 is hij verbonden geweest aan de afdeling chirurgie van de diergeneeskundige faculteit in Utrecht. Sinds 2000 is hij Specialist Chirurg Paard Nederland, en sinds 2001 Europees Specialist Veterinaire Chirurg.(Dipl. E.C.V.S.)

Sinds 2000 is Edwin Enzerink werkzaam bij het Veterinair Centrum Someren. Zijn speciale interesse gaan uit naar de arthroscopie- en de koliek operaties. Naast zijn werkzaamheden als chirurg heeft hij zich toegelegd in de orthopedie problemen bij spring- en dressuur paarden.


Tilly Spierings

Erkend Paardendierenarts

Tilly Spierings is in 2003 afgestudeerd aan de universiteit van Gent. Na haar studie is ze direct als intern begonnen bij het Veterinair Centrum Someren. Na het afronden van dit internship is ze het paardenteam gaan versterken om met name de buitenpraktijk en de gynaecologie uit te breiden.

Sinds 2008 legt ze zich volledig toe op embryotransplantatie bij het paard.


Kim de Graaf
Erkend Paardendierenarts
Specialist in opleiding chirurgie paard

Kim de Graaf studeerde begin 2010 af als dierenarts aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Na haar afstuderen is ze direct bij het Veterinair Centrum Someren begonnen aan een internship. Gedurende haar studie en internship heeft zij sterke interesse ontwikkelt voor de chirurgie en orthopedie van het paard.

Sinds het afronden van haar internship is Kim bij het Veterinair Centrum gebleven om het paardenteam te versterken en haar specialistenopleiding te volgen. Vanaf juli 2011 is zij specialist in opleiding chirurgie.


Allard Smeenk
Specialist Chirurgie Paard

In 1985 studeerde Allard Smeenk aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht af als dierenarts. Hij is al zijn gehele professionele carrière verbonden aan Veterinair Centrum Someren. Sinds 1995 is Allard Specialist Chirurgie Paard.

Naast het werk op de kliniek adviseert hij enkele paarden verzekeringsmaatschappijen en is hij consultant  in veterinair-juridische vraagstukken.

Allard is sinds 1989 veterinair adviseur van de hengstenkeuring jury van het KWPN en lid van de röntgenbeoordelingscommissie van het KWPN.

Allard is als consultant aan het Veterinair Centrum Someren verbonden.

Chris Dujardin
Dipl. ECVA
Europees Specialist Veterinaire Anesthesie


Chris is als consultant aan het Veterinair Centrum Someren verbonden.Prof. Dr. Kees Dik
Dipl. ECVDI 

Professor Kees Dik is in 1967 afgestudeerd in Utrecht. Na enkele jaren algemene praktijk is hij gaan werken aan de Faculteit Diergeneeskunde, vakgroep veterinaire radiologie. Vanaf 1983 was hij hoogleraar en voorzitter van de vakgroep. Vanaf 2000 is hij gasthoogleraar aan de vakgroep diagnostische beeldvorming van de Faculteit Diergeneeskunde te Gent. Sinds 1998 is hij, als consultant, verbonden aan Veterinair Centrum Someren.

Kees Dik schreef vele wetenschappelijke publicaties en meerdere standaardwerken voor de veterinaire radiologie en echografie. In Nederland heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de diagnostische beeldvorming. Hij heeft de standaard gezet voor het beoordelen van röntgenfotos bij de keuring van het paard. Kees Dik is lid van de röntgen-beoordelingscommissie voor hengsten van het KWPN.Margreet Voermans
Dipl. ECVS
Erkend Paardendierenarts

Margreet is in 2002 afgestudeerd aan de faculteit diergeneeskunde Utrecht. Ze is na haar afstuderen blijven werken bij de afdeling Heelkunde Paard van de faculteit en is daar het traject Specialist Chirurgie Paard gestart. Margreet heeft veel ervaring opgedaan in het buitenland: o.a. België, Spanje en Zweden.

Margreet is momenteel als consultant chirurg voor paarden aan ons verbonden.

Kelly Kros
Intern dierenarts,
sinds april 2013


Irma van der Zande
Intern dierenarts,
sinds november 2013Marloes van Raaphorst

Intern dierenarts,
sinds januari 2014